Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa), 2017-12-15.

Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) är avsett för behandling av kronisk hepatit C hos vuxna.

Kontaktuppgift företag: Gilead Sciences Sweden AB

Frågor och svar gällande NT-rådets rekommendation om läkemedel vid hepatit C uppdaterat 2017-04-04

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag. 

 


Kontakt: Sofie Alverlind