Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi), 2017-12-15.

Vosevi är avsett för behandling av kronisk infektion med hepatit C-virus hos vuxna.

Kontaktuppgift företag: Gilead Sciences Sweden AB

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind