Tafamidis (Vyndaqel) - Janusinfo

Tafamidis (Vyndaqel)

Vyndaqel (tafamidis) är indicerat för behandling av transtyretinamyloidos hos vuxna med symtomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja perifer neurologisk försämring.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind