Talimogene laherparepvec (Imlygic)

Talimogene laherparepvec (Imlygic, T-VEC, OncoVEXGM-CSF) vid icke-resektabelt malignt melanom.

Kontaktuppgift företag: Amgen

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind