Tedugludid (Revestive)

NT-råder har lämnat en rekommendation till landstingen gällande teduglutid (Revestive) 2015-03-24.

Teduglutid är godkänt för behandling av korttarmssyndrom hos vuxna.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind