Tisagenlecleucel (Kymriah)

Kymriah är avsett för behandling av recidiverande eller refraktär akut lymfocytisk B-cellsleukemi (B-cells-ALL) hos barn och unga vuxna samt för diffust storcelligt B-cellslymfom i vuxna.

 

Kontaktuppgift företag: Novartis

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind