Tolvaptan (Jinarc) - Janusinfo

Tolvaptan (Jinarc)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande tolvaptan (Jinarc), 2017-03-27.

Jinarc är avsett för att bromsa progress av cystbildning och njurinsufficiens hos vuxna med autosomal dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD).

Kontaktuppgift företag: Otsuka Pharma

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind