Tolvaptan (Samsca)

Samsca är avsett för behandling av vuxna patienter med hyponatremi sekundärt till SIADH (Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion).

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind