Vandetanib (Caprelsa)

NLT-gruppen har lämnat en rekommendation till landstingen gällande vandetanib (Caprelsa) 2014-11-06.

Kontaktuppgift företag: AstraZeneca

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind