Kollagenas från Clostridium histolyticum (Xiapex)

Kollagenas från Clostridium histolyticum (Xiapex) är indicerat för lokal injektionsbehandling av Dupuytrens kontraktur med palpabel sträng hos vuxna patienter. Dupuytrens kontraktur är en handsjukdom som innebär att handens bindvävshinna förtjockas och förkortas med tiden.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind