Uppföljning - Janusinfo

Uppföljning


Uppföljningsrapport

Syftet med nationell uppföljning av ett nytt läkemedel är att klargöra om läkemedlet använts enligt rekommendationerna, till rätt patientgrupp och på rätt sätt. I respektive införandeprotokoll beskrivs uppföljningsplanen för det aktuella läkemedlet. 

Uppföljning av införandet av nya läkemedel mot hepatit C 2017-07-07


Försäljningsstatistik

Varje kvartal sammanställs statistik till landstingen över läkemedlen som omfattas av ordnat införande. Statistiken omfattar försäljningen per recept och rekvisition i landstingen. Här presenteras försäljningsstatistik för utvalda läkemedel.

Statistiken och kommentarerna är aktuella vid publiceringsdatum. Publicerade rapporter uppdateras inte.

Kvartal 1, 2018 – Entresto

Helår 2017 –  Repatha och Praluent

Helår 2017 – Läkemedel vid myelom

Helår 2017 – PD1-hämmare

Kvartal 3, 2017 – Olumiant och Xeljanz

Kvartal 3, 2017 – Nucala och Cinqaero

Kvartal 3, 2017 – Entresto

Kvartal 3, 2017 – Hepatit C

Kvartal 2, 2017 – Xtandi och Zytiga

Kvartal 2, 2017 – Läkemedel vid myelom

Kvartal 2, 2017 – Intuniv

Kvartal 1, 2017 – Repatha och Praluent

Kvartal 4, 2016 – PD1-hämmare

Kvartal 4, 2016 – Entresto

Kvartal 3, 2016 – PD1-hämmare

Kvartal 2, 2016 – Hepatit C


Kontakt: Sofie Alverlind