Uppföljning


Uppföljningsrapport

Syftet med nationell uppföljning av ett nytt läkemedel är att klargöra om läkemedlet använts enligt rekommendationerna, till rätt patientgrupp och på rätt sätt. I respektive införandeprotokoll beskrivs  uppföljningsplanen för det aktuella läkemedlet. Ännu finns ingen färdigställd uppföljningsrapport.


Försäljningsstatistik

Varje kvartal sammanställs statistik till landstingen över läkemedlen som omfattas av ordnat införande. Statistiken omfattar försäljningen per recept och rekvisition i landstingen. Här presenteras försäljningsstatistik för utvalda läkemedel.

Kvartal 1, 2017 – Repatha och Praluent

Kvartal 4, 2016 – PD1-hämmare

Kvartal 4, 2016 – Entresto

Kvartal 3, 2016 – PD1-hämmare

Kvartal 2, 2016 – Hepatit C


Kontakt: Sofie Alverlind