Hälsoekonomisk värdering - Janusinfo

Hälsoekonomisk värdering

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför en hälsoekonomisk värdering för alla läkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande.


Uppdaterad: 2016-01-11

Kontakt: Sofie Alverlind