Nyheter


NT-rådets kommentar till rekommendationen att avstå från Translarna

NT-rådet har rekommenderat landstingen att avstå från behandling med Translarna (ataluren) vid Duchennes muskeldystrofi. Vi får frågor om denna rekommendation och vill därför kommentera den här.
2017-10-11


Tagrisso ingår i förmånerna

En hälsoekonomisk utvärdering finns nu tillgänglig för Tagrisso (osimertinib) som används för att behandla vuxna med icke-småcellig lungcancer.
2017-10-06


Gerd Lärfars i heta stolen

Gerd Lärfars, ordförande i både NT-rådet och Stockholms läns läkemedelskommitté utvecklar resonemanget kring läkemedelspriser, sekretessbelagda avtal, uppföljning, och framtidens läkemedel.
2017-09-19


Ny rapport visar jämlik och snabb tillgång till nya hepatit C-läkemedel

Enligt uppföljningsrapporten om läkemedel vid hepatit C har landsting och regioner samverkat från start, vilket lett till en jämlik och snabb introduktion.
2017-09-04


Sekretess hindrar bedömning av kostnadseffektiviteten av den kontinuerliga glukosmätaren FreeStyle Libre

NT-rådet avråder landstingen från att använda FreeStyle Libre vid diabetes typ 2 till dess att det finns underlag för att bedöma att produkten är kostnadseffektiv.
2017-06-15


Varför dröjer NT-rådets rekommendation gällande Darzalex?

NT-rådet beslöt 2016-05-11 att Darzalex (daratumumab) skulle ingå i nationellt ordnat införande på samverkansnivå 1.
2017-05-17


NT-rådets roll vid trepartsöverläggningar

Trepartsöverläggningar innebär en gemensam dialog där landstingen, företag och TLV träffas och diskuterar hantering av ett ärende hos TLV.
2017-05-17


NT-rådet avger rekommendationer för ny medicinteknik

Enligt en förstudie som SKL genomfört, önskar landstingen stärka sin samverkan kring medicintekniska produkter.
2017-05-17


Uppdaterad: 2017-10-11

Kontakt: Sofie Alverlind