Nyheter

Sekretess hindrar bedömning av kostnadseffektiviteten av den kontinuerliga glukosmätaren FreeStyle Libre

NT-rådet avråder landstingen från att använda FreeStyle Libre vid diabetes typ 2 till dess att det finns underlag för att bedöma att produkten är kostnadseffektiv.
2017-06-15


Varför dröjer NT-rådets rekommendation gällande Darzalex?

NT-rådet beslöt 2016-05-11 att Darzalex (daratumumab) skulle ingå i nationellt ordnat införande på samverkansnivå 1.
2017-05-17


NT-rådets roll vid trepartsöverläggningar

Trepartsöverläggningar innebär en gemensam dialog där landstingen, företag och TLV träffas och diskuterar hantering av ett ärende hos TLV.
2017-05-17


NT-rådet avger rekommendationer för ny medicinteknik

Enligt en förstudie som SKL genomfört, önskar landstingen stärka sin samverkan kring medicintekniska produkter.
2017-05-17


Uppdaterad: 2017-06-15

Kontakt: Sofie Alverlind