Nyheter

Nationell samverkan kring glukosmätaren FreeStyle Libre

NT-rådet har mottagit TLV:s hälsoekonomiska värdering av flashglukosmätaren FreeStyle Libre. Ny NT-rekommendation kommer när landstingens gemensamma dialog med företaget om pris och villkor är klart. Tills vidare gäller den nuvarande rekommendationen.


SVT rapporterar om nya dyra läkemedel

Flera miljoner kronor per år och patient är priset för läkemedlet nusinersen (Spinraza) mot muskelsjukdomen spinal muskelatrofi, SMA. Aktuellt i SVT rapporterar i nyhetssändning om läkemedelsbolagets prissättning och NT-rådets arbete i förhandling.
2017-11-24


NT-rådets kommentar till rekommendationen att avstå från Translarna

NT-rådet har rekommenderat landstingen att avstå från behandling med Translarna (ataluren) vid Duchennes muskeldystrofi. Vi får frågor om denna rekommendation och vill därför kommentera den här.
2017-10-11


Tagrisso ingår i förmånerna

En hälsoekonomisk utvärdering finns nu tillgänglig för Tagrisso (osimertinib) som används för att behandla vuxna med icke-småcellig lungcancer.
2017-10-06


Gerd Lärfars i heta stolen

Gerd Lärfars, ordförande i både NT-rådet och Stockholms läns läkemedelskommitté utvecklar resonemanget kring läkemedelspriser, sekretessbelagda avtal, uppföljning, och framtidens läkemedel.
2017-09-19


Ny rapport visar jämlik och snabb tillgång till nya hepatit C-läkemedel

Enligt uppföljningsrapporten om läkemedel vid hepatit C har landsting och regioner samverkat från start, vilket lett till en jämlik och snabb introduktion.
2017-09-04


Varför dröjer NT-rådets rekommendation gällande Darzalex?

NT-rådet beslöt 2016-05-11 att Darzalex (daratumumab) skulle ingå i nationellt ordnat införande på samverkansnivå 1.
2017-05-17


NT-rådets roll vid trepartsöverläggningar

Trepartsöverläggningar innebär en gemensam dialog där landstingen, företag och TLV träffas och diskuterar hantering av ett ärende hos TLV.
2017-05-17


NT-rådet avger rekommendationer för ny medicinteknik

Enligt en förstudie som SKL genomfört, önskar landstingen stärka sin samverkan kring medicintekniska produkter.
2017-05-17


Uppdaterad: 2017-11-28

Kontakt: Sofie Alverlind