Nyheter

Så funkar den etiska plattformen

Lars Sandman, etiker och ledamot i NT-rådet förklarar i SVT.


Blodglukosmätare rekommenderas vissa patienter med diabetes typ 2

FreeStyle Libre är ett system för kontinuerlig glukosmätning som sedan tidigare används vid diabetes typ 1. NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen som innebär att en avgränsad grupp patienter med diabetes typ 2 kan få tillgång till metoden. Rekommendationen är ett steg i en stärkt landstingssamverkan kring ny medicinteknik.
2018-02-05


Nytt arbetssätt i processen för nationellt ordnat införande för ökad tydlighet

Istället för att utse läkemedel till samverkansnivå 1, 2 eller 3 beslutar NT-rådet från och med nu om läkemedlet eller den nya indikationen ska ingå i nationell samverkan eller inte. Om läkemedlet omfattas av nationell samverkan kommer NT-rådet att avge en rekommendation. Om läkemedlet inte omfattas av nationell samverkan kan landstingen införa läkemedlet enligt sina lokala rutiner. 
2018-02-01


Status gällande Orkambi vid cystisk fibros

NT-rådets har i dialog med Vertex fått information om att en ny förmånsansökan nu skickats till TLV. Detta innebär att förmånsbeslut och rekommendation för Orkambi kommer att dröja till senare under 2018.
2018-02-01


Vissa patienter med SMA kan få läkemedlet Spinraza

Patienter under 18 år med SMA typ 1 och 2 kan under vissa förutsättningar och strikt kontroll erbjudas behandling med läkemedlet Spinraza. Den rekommendationen ger NT-rådet till Sveriges landsting och regioner idag.
2017-12-20


Fler med hepatit C kommer erbjudas läkemedel

Läkemedelsbehandling av hepatit C har hittills varit begränsad till de svårast sjuka patienterna. I en ny rekommendation till landsting och regioner öppnar NT-rådet upp för behandling av alla som har kronisk hepatit C.
2017-12-15

SVT rapporterar om nya dyra läkemedel

Flera miljoner kronor per år och patient är priset för läkemedlet nusinersen (Spinraza) mot muskelsjukdomen spinal muskelatrofi, SMA. Aktuellt i SVT rapporterar i nyhetssändning om läkemedelsbolagets prissättning och NT-rådets arbete i förhandling.
2017-11-24


NT-rådets kommentar till rekommendationen att avstå från Translarna

NT-rådet har rekommenderat landstingen att avstå från behandling med Translarna (ataluren) vid Duchennes muskeldystrofi. Vi får frågor om denna rekommendation och vill därför kommentera den här.
2017-10-11


Tagrisso ingår i förmånerna

En hälsoekonomisk utvärdering finns nu tillgänglig för Tagrisso (osimertinib) som används för att behandla vuxna med icke-småcellig lungcancer.
2017-10-06


Gerd Lärfars i heta stolen

Gerd Lärfars, ordförande i både NT-rådet och Stockholms läns läkemedelskommitté utvecklar resonemanget kring läkemedelspriser, sekretessbelagda avtal, uppföljning, och framtidens läkemedel.
2017-09-19


Ny rapport visar jämlik och snabb tillgång till nya hepatit C-läkemedel

Enligt uppföljningsrapporten om läkemedel vid hepatit C har landsting och regioner samverkat från start, vilket lett till en jämlik och snabb introduktion.
2017-09-04


Varför dröjer NT-rådets rekommendation gällande Darzalex?

NT-rådet beslöt 2016-05-11 att Darzalex (daratumumab) skulle ingå i nationellt ordnat införande på samverkansnivå 1.
2017-05-17


NT-rådets roll vid trepartsöverläggningar

Trepartsöverläggningar innebär en gemensam dialog där landstingen, företag och TLV träffas och diskuterar hantering av ett ärende hos TLV.
2017-05-17


NT-rådet avger rekommendationer för ny medicinteknik

Enligt en förstudie som SKL genomfört, önskar landstingen stärka sin samverkan kring medicintekniska produkter.
2017-05-17


Uppdaterad: 2018-01-31

Kontakt: Sofie Alverlind