Så funkar den etiska plattformen - Janusinfo

Så funkar den etiska plattformen

Lars Sandman, professor i vårdetik och ledamot i NT-rådet förklarar i två filmklipp i SVT hur den etiska plattformen för prioriteringar inom vården fungerar.


Uppdaterad: 2018-02-12

Kontakt: Sofie Alverlind