Tagrisso ingår i förmånerna

En hälsoekonomisk utvärdering finns nu tillgänglig för Tagrisso (osimertinib) som används för att behandla vuxna med icke-småcellig lungcancer, och TLV har fattat beslut om att Tagrisso omfattas av förmån. Förmånsbeslutet innebär att NT-rådets tidigare rekommendation till landstingen att avvakta användning av Tagrisso dras tillbaka.


Uppdaterad: 2017-10-06

Kontakt: Sofie Alverlind