Förhandling/upphandling - Janusinfo

Förhandling/upphandling

Samverkan mellan landstingen och TLV

Landstingen agerar gemensamt för att ta fram villkor, inklusive prissättning, för läkemedel som är aktuella för nationellt ordnat införande. Landstingen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) samverkar kring detta, oavsett om det gäller läkemedel aktuella för läkemedelförmån och receptförskrivning, eller rekvisitionsläkemedel.

Fullmakt att företräda landstinget

Alla landsting har en person utsedd med fullmakt att företräda landstinget i överläggningar med TLV i samband med förmånsbeslut. Fullmaktsgrupperingen arbetar tillsammans med SKL och TLV med receptläkemedel (förmånsprocessen) men samverkan kommer även omfatta gemensamt förhandlingsarbete för rekvisitionsläkemedel.

Gemensam marknadsfunktion

Landstingens gemensamma Marknadsfunktion är en viktig resurs i arbetet, till exempel för marknadsbevakning, analys och kommunikation.  


Uppdaterad: 2014-09-10

Kontakt: Sofie Alverlind