Rekommendation - Janusinfo

Rekommendation

Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av läkemedlet eller indikationen, fattar NT-rådet beslut om rekommendation om användning. Införandeprotokoll, tidig bedömningsrapport och dialog med experter utgör också underlag till rekommendationen.

Om NT-rådets rekommendationer


Kommunikation

NT-rådets rekommendationer publiceras på webbplatsen för nationellt ordnat införande, samt kommuniceras direkt via e-post till SKL:s nätverk för ordnat införande samt till landstingens Hälso- och sjukvårdsdirektörer.


Uppdaterad: 2017-05-17