Tidningen Evidens

– Stockholms läns läkemedelskommittés tidning för hälso- och sjukvården

Tidningen Evidens

Evidens, medicin och läkemedel är namnet på Stockholms läns läkemedels­kommittés tidning, som lanserades 2010 och utkommer med fem nummer om året.

Tidningen trycks i omkring 5 000 exemplar. Målgruppen är i första hand förskrivare men tidningen distribueras brett inom Stockholms läns landsting.

Varje nummer har ett tema och innehåller också andra nyheter, reportage och fördjupande artiklar om läkemedel och medicin. Tidningen innehåller också en ledare och en kalender med aktuella evenemang och fortbildningsaktiviteter från läkemedelskommittén.

Tidningen ingår i en internationell medlemsorganisation, The International Society of Drug Bulletins (ISDB), som grundades 1986 med stöd av WHO:s Europakontor. Syftet med ISDB är att stödja kommittétidningar, som för att bli medlemmar måste vara redaktionellt och ekonomiskt oberoende från kommersiella intressenter och ha ett högkvalitativt innehåll.

I redaktionen för Evidens ingår läkare, apotekare och medicinjournalister. Du som har synpunkter på tidningen, vill prenumerera eller har förslag om vad du vill läsa om kan mejla till lakemedelskommitten@sll.se.

Här på Janusinfo, hittar du alla nummer av tidningen.


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 29

    Bli Antibiotikasmart! Webbutbildningen är uppdaterad med ny tandvårdsdel.

    2018-07-16
  • Läkemedel med leveransproblem

    Uppdaterad information för läkemedel som restar, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara.

    2018-07-10