Redaktionsmedlemmar


Ansvarig utgivare: Gerd Lärfars, docent, överläkare, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté

Karin Nordin, chefredaktör, apotekare

Johannes Blom, kirurg

Eva Karlsson Holm, allmänläkare

Elin Jerremalm, apotekare

Eva Vikström Jonsson, klinisk farmakolog

Christer Norman, allmänläkare

Anna Riesenfeld, apotekare

Mattias Schmidt, allmänläkare

Uppdaterad: 2017-01-13

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Patientbroschyr om glaukom

    Beställ patientbroschyren om glaukom och dela ut den. Broschyren är framtagen av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar.

    2017-10-20
  • Många cancerläkemedel godkända på surrogatmått

    För de cancerläkemedel som godkändes av EMA 2009–2013 hade förlängd överlevnad eller förbättrad livskvalitet bara visats vid hälften av indikationerna efter tre till åtta års uppföljning.

    2017-10-19