Evidens redaktionsmedlemmar - Janusinfo

Redaktionsmedlemmar


Chefredaktör: Karin Nordin, journalist, apotekare

Jennie Cardell, allmänläkare

Elin Jerremalm, apotekare

Eva Vikström Jonsson, klinisk farmakolog

Gerd Lärfars, docent, överläkare, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté

Christer Norman, allmänläkare

Anna Riesenfeld, apotekare

Mattias Schmidt, allmänläkare

Ansvarig utgivare: Gerd Lärfars, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté

Uppdaterad: 2017-01-13

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo