Utökad akutbehandling vid gikt

Naproxen och prednisolon får i år sällskap med metylprednisolon och kolkicin som förstahandsval vid akut gikt på Kloka Listan. Effektmässigt är de likvärdiga alternativ.

Ålder, komorbiditet och patientens övriga läkemedel ska påverka valet.

– Vi vet nu att kolkicin är lika effektivt i lägre doser än man tidigare använt. Prova därför med en lägre dos om kolkicin väljs, säger Marie-Louise Ovesjö, med dr, överläkare Södersjukhuset, ordförande i Kloka Listan-utskottet och ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Du läser en artikel från Evidens tema Kloka Listan.
Läs pdf-versionen istället, så får du faktarutor, bilder och fler artiklar.
Evidens tema Kloka Listan

Nytt är också att profylax med allopurinol kan sättas in redan efter första giktattacken. Den viktigaste förebyggande åtgärden är annars att minska intaget av alkohol och purininnehållande livsmedel som vissa fiskar och grönsaker. Tänk på att även lättöl innehåller purin. Viktnedgång är av betydelse för patienter med övervikt, men den får inte ske för snabbt. Vissa läkemedel hämmar utsöndringen av urat i tubuli och kan därför öka risken för gikt, till exempel tiazid- och loopdiuretika och lågdos-ASA.

– Gikt kännetecknas av höga uratnivåer i blodet, men under en pågående giktattack sjunker ofta uratnivåerna och ligger inom referensintervallet för uppemot hälften av patienterna. Normala nivåer utesluter därför inte gikt.


Karin Nordin

Uppdaterad: 2017-04-21

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Stöd vid osteoporosbehandling

    Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

    2018-06-19
  • Behandla mer vid osteoporos

    Tidningen Evidens: Tridepos kombinationsförpackning är ny på Kloka Listan vid indikationen osteoporos.

    2018-06-18