Byte av botulinumtoxin sparade 400 000 kronor

Byte av botulinumtoxin sparade 400 000 kronor

Botulinumtoxin A används för att minska förhöjd muskelspänning vid cerebral pares, CP, och är idag rutinbehandling för barn och unga. När Stockholmssjukvården ställde om från ett preparat till ett annat minskade läkemedelskostnaderna med 40 procent. Effekt och säkerhet var likvärdig mellan preparaten.

På den svenska marknaden finns idag två botulinumtoxin A-preparat med indikation CP. De är dock inte jämförbara med avseende på dos och potens vilket gör det svårt att växla mellan preparaten. I ett projekt stöttat av Stockholms läns läkemedelskommitté utvärderades effekt, dosomvandlingsfaktor och hälsoekonomi då verksamheten bytte från preparatet Botox till preparatet Dysport.

─ Båda preparaten var upphandlade och beslutet var fattat att byta från det mer kostsamma till det billigare preparatet. Eftersom viktiga förhållanden om jämförbara doseringar, spädningar med mera saknades beslöt vi att samla in data under bytet för senare utvärdering samt att genomföra själva bytet strukturerat, säger Kristina Tedroff, docent, överläkare och barnneurolog vid Karolinska universitetssjukhuset och Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen.

Spädningen gjordes så att barnen fick samma injektionsvolymer med Dysport som de tidigare fått med Botox. Dysport gavs med dubbelt så många enheter per kilo kroppsvikt som Botox. Resultaten visar att effekt och säkerhet är likvärdig mellan de två preparaten och att effekten sitter i under lika lång tid.

Årskostnaden för läkemedlen utvärderades från 278 behandlingstillfällen med Botox under år 2014 och 301 behandlingstillfällen med Dysport under 2015. Med de upphandlade priserna på läkemedlen innebar bytet en besparing för barnsjukvården på 40 procent eller 400 000 kronor för ett år.

 

Eftersträvar långvarig effekt

Vid Astrid Lindgrens barnsjukhus genomförs årligen i genomsnitt 300 behandlingar med botulinumtoxin A för barn med förhöjd muskelspänning. De flesta har CP men också barn med primär dystoni eller ökad muskelspänning till exempel efter en förvärvad hjärnskada eller stroke behandlas. Behandlingarna sker sedan nästan 20 år tillbaka regelbundet under två dagar i veckan och vid injektionstillfället får barnen antingen lustgas eller narkos som smärtlindring. Effekten är individuell och sitter i under tre till sex månader då behandlingen måste upprepas.

− Priset på läkemedlet är viktigt, men det måste sättas i sitt sammanhang. Varje injektionstillfälle kräver omfattande resurser av vården och förlorad skoltid för barnet och arbetstid för föräldrarna. Det är därför viktigt att effekten vid ett byte är lika långvarig så att behandlingen inte behöver upprepas oftare.

Bilden: Kristina Tedroff.


Karin Nordin

Källa:

Uppdaterad: 2018-06-18

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

    Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

    2018-09-21
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18