Hormonspiral till unga kvinnor - vad vet vi om säkerhet?

Vad finns det för dokumentation för användning av hormonspiral hos unga kvinnor som inte fött barn? Det har tagit lång tid att få kunskap om biverkningar av kombinerade p-piller – så vad vet vi egentligen om säkerhetsprofilen för de nyare spiralerna?

Angelica Lindén Hirschberg. Foto Kari Kohvakka.Angelica Lindén Hirschberg, professor, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i expertrådet för obstetrik och gynekologi, svarar:

Det finns idag god dokumentation på användning av hormonspiral hos unga kvinnor som inte har fött barn, både internationellt [1–2] samt i svenska studier [3]. Rekommendationerna för användning av hormonspiral ändrades för mer än 10 år sedan till att omfatta även unga kvinnor som inte har fött barn. Inga tillkommande risker har rapporterats hos denna grupp kvinnor utan istället bättre följsamhet och längre användningstid jämfört med p-piller [2]. De unga kvinnorna ansåg att fördelar med hormonspiral jämfört med p-piller är minskad blödningsmängd och mensvärk. En nackdel är smärta i samband med insättningen men när smärtan relaterades till fördelarna med metoden ansåg användarna att insättningssmärtan inte påverkade den allmänna uppfattningen om metoden som var positiv [2].  

De nya spiralerna (Kyleena och Jaydess) med lägre hormondos är lika effektiva som Mirena men färre användare förväntas bli helt amenorroiska jämfört med Mirena. Kyleena och Jaydess är något smalare än Mirena vilket kan medföra att de är lättare att sätta in.

Du läser en artikel från tidningen Evidens.
Läs pdf-versionen, så får du faktarutor, bilder och fler artiklar.
Evidens nr 2, 2018. Tema Reumatologi.

Det är sant att det kan ta lång tid att upptäcka bieffekter som är sällsynta eller som är subjektiva och som är svåra att mäta. Syftet med hormonspiral är att den ska ha lokal effekt men det finns viss risk för systempåverkan särskilt med högre hormondos som i Mirena. Rapporterade bieffekter är akne, humörpåverkan och minskad libido [1]. Efter uttag av hormonspiral återkommer fertiliteten snabbt [4]. Hormonspiral förefaller minska risken för salpingit [5].

Källa:

  PubMed

Uppdaterad: 2018-04-20

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

  TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

  2018-09-18
 • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

  Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

  2018-09-17