Psykisk sjukdom en riskfaktor för diabetes - Janusinfo

Psykisk sjukdom en riskfaktor för diabetes

Psykisk sjukdom en riskfaktor för diabetes

Många med psykisk ohälsa har även diabetes mellitus. Insjuknandet kan gå åt båda hållen. Diabetes kan starta eller förvärra till exempel depression och ångest och den psykiska ohälsan kan trigga en diabetessjukdom.

– Betrakta därför diabetes mellitus som en riskfaktor för psykisk sjukdom och tvärtom. ­Screena årligen för metabol sjukdom hos ­patienter med psykisk diagnos och tänk på psykisk hälsa när du träffar patienter med diabetes, sa Anna Ugarph-Morawski, med dr, allmänläkare, Stockholms sjukhem och ledamot i expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

Hon föreläste vid ett seminarium om diabetes, psykiatrisk samsjuklighet och jämlik hälsa arrangerat Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Enligt öppna jämförelser från Socialstyrelsen 2011 har personer med psykos 15–20 års kortare livslängd än normalbefolkningen. De med depression och ångest har 5–10 års kortare livslängd.

– Detta har med den somatiska sjukdomen att göra. Det är inte självmordsfrekvensen som spelar in här.

Patienter med depression eller ångest hade också fyra gånger högre risk för amputation än andra diabetespatienter. Förklaringen kan vara att personerna inte söker vård, att de inte erbjuds adekvat vård i samma omfattning som de med enbart somatisk sjukdom eller att omhändertagandet är sämre.

– Ett problem är att den somatiska sjukdomen ofta ses som sekundär till den psykiska ohälsan. Vi behöver samverkan mellan den psykiatriska och somatiska vården för de här patienterna, till exempel genom ett gemensamt möte kring en patient.

Bilden: Anna Ugarph-Morawski. Foto Karin Nordin.

Mer från samma seminarium:

Motivation, tydlighet och trygghet i psykiatrin

Många med diabetes och psykisk sjukdom uteblev från besök


Karin Nordin

Uppdaterad: 2018-05-23

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Evidens
Evidens

Det här är en artikel från tidningen Evidens.

Läs hela tidningen här.

Senaste nytt på Janusinfo