Patientfall: TBC

17-åriga Lisa ska vara volontär på ett barnhem i Gambia under ett år. Hon har vuxit upp i Sverige och har aldrig fått vaccin mot TBC tidigare. Behöver hon Bacillus Calmette Guerin, BCG?

 Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare Liljeholmens vårdcentral, ledamot i expertrådet för vaccinationer, svarar:

Enligt Folkhälsomyndigheten ska vi BCG-vaccinera barn i tre situationer:

 • tidigare eller aktuell TBC hos en nära anhörig eller annan person som barnet har hushållskontakt med.
 • om barnets familj kommer från ett land med en förekomst av TBC som motsvarar 25 eller fler fall per 100 000 invånare och år.
 • vid en längre planerad vistelse i ett land med hög förekomst av TBC om barnet där kommer i nära kontakt med befolkningen. Annars är BCG som profylax inför resa sällan motiverat.

Lisa ska alltså vaccineras. Det görs intrakutant minst 6­–8 veckor innan skyddet behövs. Ta blodprov IGRA eller tuberkulintest PPD innan vaccination för att utesluta tuberkulossmitta.

Du läser en artikel från Evidens tema Vacciner.
Läs pdf-versionen istället, så får du faktarutor, bilder och fler artiklar.
Evidens nr 3, 2017. Tema Vaccinationer

 

Tobias arbetar på en flyktingförläggning i ditt område och har lagt märke till att det är flera av de boende som hostar mycket. Han ringer vårdcentralen och frågar om personalen bör vaccinera sig mot TBC.

Ann-Christine Sjöblom svarar:

 Nej, det behövs inte. Vuxna har dålig effekt av vaccinet och så länge de inte bor eller sover under samma tak som personer med lungtuberkulos betraktas risken för smitta som liten. Däremot kan du hjälpa Tobias att se till att de migranter som hostar får snabb vård och bedömning. Hade Tobias arbetat inom sluten infektionssjukvård, obduktion eller vid lungklinik hade det däremot varit aktuellt med vaccination.


Karin Nordin

Uppdaterad: 2017-06-19

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Var snabb med behandling vid gikt

  Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

  2018-06-20
 • Stöd vid osteoporosbehandling

  Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

  2018-06-19