MRSA ökar i samhället

MRSA ökar i samhället

Vårdhygieniska insatser samt smittskyddsarbete har minskat spridningen av MRSA på sjukhus betydligt, och vi ser nu få utbrott i Stockholm. Däremot har spridningen ökat i samhället, vilket gör den svårare att kontrollera.

MRSA (meticillin-resistenta Stafylococcus aureus) innebär att vanliga stafylokockinfektioner som sårinfektioner, abscesser och sepsis inte går att behandla med penicilliner eller andra betalaktamantibiotika. Smittvägen är direkt eller indirekt kontaktsmitta.

Tidigare var MRSA nästa nuteslutande en vårdrelaterad smitta som upptäcktes i screeningodlingar eller vid smittspårning. Under 2017 har mer än hälften av de nya fallen i Stockholms läns landsting provtagits från sår eller abscesser, och smittan bedöms ha skett i samhället i Sverige eller utomlands. Dessa patienter söker ofta primärvården och det är viktigt att följa hygienrutiner vid undersökning och sårvård för att undvika att sprida smittan vidare.

Samtidigt fortsätter MRSA-teamet, som numera finns på Danderyds sjukhus, arbetet med att avskriva MRSA-diagnoser. Hittills i år har drygt 200 patienter avskrivits, vilket innebär att de inte längre är bärare av resistenta bakterier.

Emilia Titelman
specialistläkare infektionssjukdomar
Strama Stockholm


Uppdaterad: 2018-01-24

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

    Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

    2018-09-21
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18