För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Evidens

Medicin & läkemedel

Tidning från Stockholms läns läkemedelskommitté

Chefredaktör
Karin Nordin
Apotekare

 

Ansvarig utgivare
Carl-Gustaf Elinder
Avdelningschef
Professor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin
Box 17533
118 91 Stockholm
lakemedelskommitten@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
  • Gerd Lärfars i heta stolen

    Gerd Lärfars, ordförande i både NT-rådet och Stockholms läns läkemedelskommitté utvecklar resonemanget kring läkemedelspriser, sekretessbelagda avtal, uppföljning och framtidens läkemedel. 

    2017-09-19
  • Patientfall: Stelkramp

    Tidningen Evidens: Hur ofta behövs en påfyllnadsdos mot difteri och stelkramp?

    2017-09-18