För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Evidens

Medicin & läkemedel

Tidning från Stockholms läns läkemedelskommitté

Chefredaktör
Karin Nordin
Apotekare

 

Ansvarig utgivare
Carl-Gustaf Elinder
Avdelningschef
Professor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin
Box 17533
118 91 Stockholm
lakemedelskommitten@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo