För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Evidens

Medicin & läkemedel

Tidning från Stockholms läns läkemedelskommitté

Chefredaktör
Karin Nordin
Apotekare

 

Ansvarig utgivare
Carl-Gustaf Elinder
Avdelningschef
Professor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin
Box 17533
118 91 Stockholm
lakemedelskommitten@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
  • Antibiotikaresistens i fokus

    Imorgon, den 18 november, är det den europeiska antibiotikadagen. Hjälp till att påminna alla om vikten av att vi handskas varsamt med våra antibiotika. 

    2017-11-17
  • Brist på bupivakain för injektion

    Just nu finns endast ett fåtal förpackningar av Marcain injektionsvätska som innehåller bupivakain 5 mg/ml, 5x20 ml att tillgå. Produkten beräknas återkomma i januari.

    2017-11-16