DRIC svarar: Är loratadin (Clarityn, Versal) säkert att använda under graviditet?

Nyhet 2000-09-06

Enligt översiktsartiklar publicerade 1999 finns inga data i litteraturen som tyder på att användning av loratadin under graviditet skulle skada embryo eller foster, trots att djurstudier indikerar att substansen är embryotoxisk och klassificeringen i FASS är B3, dvs substansen bör enligt FASS ges först efter särskilt övervägande.

Kliniska studier saknas, men 1488 fall av gravida kvinnor har registrerats i det svenska medicinska födelseregistret. Missbildningsfrekvensen i denna grupp skiljer sig inte från en icke-exponerad population och förekomsten av olika typer av missbildningar avviker inte heller. Data talar alltså mot att loratadin skulle vara teratogent.

Anna-Carin Lindgren
Ayman AL-Shurbaji


Källa

Läkemedelsinformationscentralen (DRIC), Huddinge Universitetssjukhus Drugline nr 16565 (år 2000)

Uppdaterad: 2000-09-06

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.