Örat läker lika fort utan antibiotika för barn över två år

Nyhet 2000-12-06

Medicinska forskningsrådet (MFR), Socialstyrelsen och Landstingsförbundet arrangerade den 10-12 maj i år en konsensuskonferens om behandling av akut öroninflammation. Bengt Carlsöö, ordförande för LÄKSAK:s expertgrupp i öron- näs- och halssjukdomar och professor vid Karolinska institutet, anser att rapporten (1,2) från konferensen bör få spridning och tillämpas inom vården. Dokumentet poängterar det viktigaste, nämligen att diagnostik och uppföljning av patienterna är viktigt innan läkemedelsvalet avgörs, säger Bengt Carlsöö till Janusredaktionen. Han påpekar att alla inom otologin i Sverige står bakom rekommendationerna.

Konferensen syftade till att ge rekommendationer om antibiotikabehandling av akut öroninflammation för barn upp till 16 år. Det slutgiltiga uttalandet blev att barn över två års ålder enbart behöver behandlas med antibiotika om barnet är allmänpåverkat. Den tidigare rekommendationen om att ge antibiotika till barn under två år kvarstår. Detsamma gäller barn med återkommande öroninflammationer, med immunbristtillstånd, med kromosomrubbningar och hos barn som opererats i örat.


Annika Oldebäck Källa
  1. Barn över två år behöver inte ges antibiotika. Medicinska forskningsrådet. (Citerad 2000-12-06)

Uppdaterad: 2000-12-06

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.