Amning får klass 1, 2 och 3

Nyhet 2014-12-01

Klassificeringen i tjänsten Läkemedel och amning är ändrad. Läkemedelssubstanserna är nu bedömda utifrån en tregradig skala 1, 2 och 3 med samma färgmarkering och innebörd som tidigare, grön, gul och röd.

Förenligt med amning
Särskilda överväganden och/eller med förbehåll
Amning avrådes

Efter en omklassificering förra året används endast ovanstående tre av de tidigare fyra klasserna som A, C och D. En mer logisk sifferskala, som också överensstämmer med klasserna i tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan införs nu och gäller från 2 december 2014 för substanserna i Läkemedel och amning.


Britt Wessel

Uppdaterad: 2014-12-01

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Gå direkt till

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.