Se webbsändning från hypertonisymposium för läkare

Nyhet 2014-02-21

Hypertoni är den globalt viktigaste riskfaktorn för sjuklighet och bidrar till svåra sjukdomar, såsom stroke, hjärtinfarkt, hjärt- och njursvikt, demens samt död. Att behandla hypertoni är en av hälso- och sjukvårdens vanligaste och viktigaste uppgifter men studier visar att vi kan bli ännu bättre!

För att öka medvetenheten om hypertoni och förbättra handläggningen av patienter med hypertoni har Stockholms läns läkemedelskommitté och Stockholms läns landsting ett extra fokus på Hypertoni under 2014. Detta fortbildningstillfälle är en del i denna satsning.

Moderator och inledningstalare: Paul Hjemdahl, professor, överläkare Karolinska universitetssjukhuset, ordförande expertrådet för hjärt- kärlsjukdomar

Föreläsare: Thomas Kahan, professor, överläkare, Danderyds sjukhus
Karin Manhem, docent, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Lars Weiss, med dr, överläkare, njurmedicinkliniken, Centralsjukhuset Karlstad 
Björn Wettermark, docent, apotekare, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

I paneldiskussionen ingår även: Alexandre Bonnard, överläkare, StockholmsGeriatriken 
Thomas Wohlin, allmänläkare, verksamhetschef, Kista vårdscentral

Introduktion från Stockholms läns läkemedelskommittéVimeo.


Utredning, 24-timmars blodtrycksmätning, sekundär hypertoni från Stockholms läns läkemedelskommittéVimeo.


Genderaspekter på hypertoni och om graviditetsproblem från Stockholms läns läkemedelskommittéVimeo.


Hypertoni – njurar och diabetes från Stockholms läns läkemedelskommittéVimeo.


Hur ser behandlingen av hypertoni ut i Stockholm från Stockholms läns läkemedelskommittéVimeo.

Paneldiskussion från Stockholms läns läkemedelskommittéVimeo.


Uppdaterad: 2014-02-21

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Relaterat

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.