Hjälp vid samtal om alkohol - Janusinfo

Hjälp vid samtal om alkohol

Nyhet 2016-02-10

En ny lathund om alkohol ger råd och stöd för diagnostisering och läkemedelsbehandling av riskbruk och beroende.

Det finns en stor underdiagnostik och underanvändning av läkemedel vid alkoholproblem. Som en hjälp till läkare som kommer i kontakt med personer med symtom relaterade till alkohol finns nu en ny lathund. Lathunden har tagits fram av två av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd: expertrådet för psykiatriska sjukdomar samt allmänmedicin. Den bygger på Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende som kom under 2015.


Ladda ner broschyren här.

Beställ lathunden på medicinsk.fortbildning@sll.se


Källa

Uppdaterad: 2016-02-10

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo