Njurfunktionsintervall i NjuRen harmoniseras med internationella riktlinjer

Nyhet 2016-05-17

Njurfunktionsintervall i NjuRen harmoniseras med internationella riktlinjer

Gränserna för njurfunktionsintervallen i kunskapsstödet NjuRen har förändrats. Till exempel räknas nu eGFR ≥90 ml/min/1,73 m2 som normal njurfunktion.

Kunskapsstödet NjuRen ger evidensbaserade rekommendationer för hur läkemedelsdosering bör hanteras vid olika njurfunktionsintervall, definierade enligt den europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, rekommendationer för indelning av njurfunktion vid farmakokinetiska studier.

Nu har EMA i sina föreskrifter ändrat gränserna till sådana som stämmer överens med de stadier för kronisk njursjukdom (CKD 1–5) som vanligen används i sjukvården.

Därför ändrar även NjuRen indelningen. Från och med idag den 17 maj 2016 signaleras beräknat eGFR ≥90 ml/min/1,73 m2 som en normal njurfunktion (istället för som tidigare ≥80). Doseringsrekommendationerna vid nedsatt njurfunktion delas in i följande intervaller:

  • 60–89 ml/min – lätt nedsatt njurfunktion
  • 30–59 ml/min – måttlig njursvikt
  • 15–29 ml/min – uttalad njursvikt
  • <15 ml/min – terminal njursvikt

NjuRen nås via http://njuren.sll.se/ (inom SLLnet) eller genom Janusfönster i Take Cares läkemedelsmodul på de enheter där tjänsten aktiverats. För frågor, kontakta e-tjanster@sll.se.

Emma Hultén
Avdelningen E-hälsa och strategisk IT
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Källa

Uppdaterad: 2016-05-17

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo