Upphandlade läkemedel 2017 - Janusinfo

Upphandlade läkemedel 2017

Nyhet 2016-12-22

Upphandlade läkemedel 2017

Nya upphandlingsavtal träder i kraft den 1 januari respektive 1 mars 2017. Vissa avtal är helt nya, andra förlängs från 2016 till samma eller nya priser.

Rekvisitionsläkemedel är föremål för årligen återkommande upphandlingar. Avropsberättigade på avtalen är Stockholms läns landstings förvaltningar, bolag och stiftelser (SLL). Dessutom har TioHundra AB, Region Gotland samt de vårdentreprenörer som SLL har vårdavtal med, äldreboenden samt vissa enheter på Karolinska institutet, rätt att avropa från SLL:s läkemedelsavtal.

Två olika startdatum för nya avtal följer av att avtalsåret ska förskjutas till 1 mars–28 februari. Detta dels för att förlänga tiden mellan avtalstilldelning och leveransstart, vilket förväntas ge bättre förutsättningar för avtalsleverantörer att kunna leverera från avtalsstart, dels för att undvika att avtalsförändringar sker i samband med årsskiftets helgdagar och ledigheter. Förskjutningen av avtalsåret kommer att vara fullbordad efter första kvartalet 2017.

Det är viktigt att beställa upphandlat läkemedel, synonym till upphandlad vara får endast användas i undantagsfall när det är medicinskt motiverat. Kom ihåg att ApoEx som levererar läkemedel inte har i uppdrag att byta till upphandlat sortiment. Ansvaret för att nyttja avtalen på bästa sätt vilar på den som beställer läkemedel. Genom att beställa de specifika förpackningar som är upphandlade kan sjukvården spara avsevärda belopp i förhållande till inköp till ordinarie priser, verka för en hög patientsäkerhet, samt efterleva juridiska krav och miljökrav. 

Titta efter symbolen  för upphandlade läkemedel vid beställning av läkemedel i beställningssystemet Proceedo.

Sortimentsgruppen inom Stockholms läns landsting kommer att använda symbolen  i Proceedo i de fall ett specifikt preparat bland utbytbara läkemedel rekommenderas. Symbolen kommer inte att täcka alla utbytbara läkemedel, utan används bara för de läkemedel där det finns ett stort behov av att rekommendera ett specifikt preparat.

Nyheter 2017

Några nyheter för 2017 enligt nedan. För en komplett översikt, se Upphandlade läkemedel 2017 på rekvisition.

Byte av leverantör

 • Cyklokapron Pfizer (tranexamsyra) inj 5 ml &10 ml ersätter Cyklokapron 5 ml Omnia Läkemedel
 • Inflectra Pfizer (infliximab) pulver till inf konc ersätter Remicade MSD
 • Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi Fresenius Kabi (imipenem + cilastatin) pulver till inf ersätter Tienam MSD
 • Matever Orion Pharma (levetiracetam) inf konc ersätter Keppra UCB Pharma
 • Protaminsulfat Leo Pharma Leo Pharma (protaminsulfat) inj/inf  ersätter Protamine sulphate LEO Pharma Orifarm

Nya avtalsvaror

 • Esomeprazol Sun (esomeprazol)  pulver till inj/inf, Alkaloida Sweden
 • Brieka (pregabalin) kap, Actavis
 • Zofran (ondansetron) tabl , Novartis

Varor som inte längre har upphandlingsavtal

 • Etalpha (alfakalcidol) inj,  Leo Pharma
 • Haldol Depot (haloperidol) depotinj 100 mg/ml, Pharmachim
 • Octostim (desmopressin) inj, Ferring

Övergripande information om läkemedelsupphandling »

Maila oss gärna med frågor, funderingar och förslag kring upphandling och avtal
avtalsfragor.lakemedel@sll.se

Moa Grahm
Apotekare, upphandlingskoordinator läkemedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)

Farah Ghalebandi
Apotekare, sortimentsansvarig, HSF

Elinor Jurold-Borell
Upphandlare, Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) / SLL Upphandling

Ulf Törnqvist
Avtalscontroller, SLL Upphandling


Uppdaterad: 2016-12-22

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo