Brist på kaliumklorid-koncentrat

Nyhet 2017-10-11

Just nu är det brist på upphandlad produkt Addens-Kaliumklorid 20x20 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mmol/ml.

Det råder även brist på Addens-Kaliumklorid 20x10 ml. Addens-produkterna beräknas preliminärt vara tillgängliga i månadsskiftet oktober/november.

Det är också brist på Addex-Kaliumklorid 10x20 ml. Produkten beräknas finnas tillgänglig igen i början av året.

En alternativ produkt kan vara extemporetillverkat Kaliumklorid 2 mmol/ml, 100 ml med varunummer 754156.

Var uppmärksam på förväxlingsrisken nu när det råder brist på flera infusionskoncentrat.


Elin Jerremalm Källa
 1. Unimedic AB. Kaliumklorid 2 mmol/ml. Produktinformation

Uppdaterad: 2017-10-11

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Patientbroschyr om glaukom

  Beställ patientbroschyren om glaukom och dela ut den. Broschyren är framtagen av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar.

  2017-10-20
 • Många cancerläkemedel godkända på surrogatmått

  För de cancerläkemedel som godkändes av EMA 2009–2013 hade förlängd överlevnad eller förbättrad livskvalitet bara visats vid hälften av indikationerna efter tre till åtta års uppföljning.

  2017-10-19