Brist på natriumklorid-koncentrat

Nyhet 2017-10-11

Uppdatering 2017-12-08: Addens-Natriumklorid 20x10 ml och 20x20 ml beräknas komma i slutet av vecka 50. Addex Natriumklorid Octavial 10x20 ml beräknas preliminärt komma vecka 50. Addex Natriumklorid Ovalia 20x20 ml beräknas kommma vecka 3. Natriumklorid 4 mmol/ml, 100 ml beräknas komma i slutet av vecka 50.

Just nu är det brist på upphandlad produkt Addex-Natriumklorid Ovalia 20x20 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mmol/ml.

Det råder även brist på Addex-Natriumklorid Octavial 10x20 ml, Addens-Natriumklorid 20x10 ml och Addens-Natriumklorid 20x20 ml. Produkterna beräknas finnas i lager igen tidigast i månadsskiftet november/december.

En alternativ produkt kan vara extemporetillverkat Natriumklorid 4 mmol/ml, 100 ml med varunummer 754166.

Var uppmärksam på förväxlingsrisken nu när det råder brist på flera infusionskoncentrat.


Elin Jerremalm Källa
  1. Unimedic AB. Natriumklorid 4 mmol/ml. Produktinformation

Uppdaterad: 2017-10-11

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo