Brist på natriumklorid-koncentrat

Nyhet 2017-10-11

Uppdatering 2018-02-14: Addex Natriumklorid Ovalia 20x20 ml finns att tillgå och Addex Natriumklorid Octavial 10x20 ml beräknas komma inom de närmaste dagarna. Natriumklorid 4 mmol/ml, 100 ml finns tillgänglig. Addens-Natriumklorid 20x10 ml beräknas komma i slutet på februari. Addens-Natriumklorid 20x20 ml beräknas komma i mitten av mars.

Just nu är det brist på upphandlad produkt Addex-Natriumklorid Ovalia 20x20 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mmol/ml.

Det råder även brist på Addex-Natriumklorid Octavial 10x20 ml, Addens-Natriumklorid 20x10 ml och Addens-Natriumklorid 20x20 ml. Produkterna beräknas finnas i lager igen tidigast i månadsskiftet november/december.

En alternativ produkt kan vara extemporetillverkat Natriumklorid 4 mmol/ml, 100 ml med varunummer 754166.

Var uppmärksam på förväxlingsrisken nu när det råder brist på flera infusionskoncentrat.


Elin Jerremalm Källa
 1. Unimedic AB. Natriumklorid 4 mmol/ml. Produktinformation

Uppdaterad: 2017-10-11

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Stöd vid osteoporosbehandling

  Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

  2018-06-19
 • Behandla mer vid osteoporos

  Tidningen Evidens: Tridepos kombinationsförpackning är ny på Kloka Listan vid indikationen osteoporos.

  2018-06-18