Brist på ögonsalva med bibrokatol

Nyhet 2017-07-05

Uppdatering 2017-11-14: Receptfri ögonsalva Noviform är fortfarande restnoterad på grund av leveransförsening av den aktiva substansen. Tillverkaren har nu informerat att de kan leverera Noviform senast innan sommaren 2018.

Ögonsalva som innehåller bibrokatol, Noviform, finns just nu inte att tillgå. 

Receptfri ögonsalva med bibrokatol, Noviform, tub 5 gram, finns inte att tillgå på grund av tillverkningsproblem. Produkten beräknas åter i lager i slutet av året.

För rekommendation om behandling vid bakteriell konjunktivit hänvisas till Kloka Listan.


Elin Jerremalm Källa

Uppdaterad: 2017-07-05

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo