Fler adrenalinpennor dras in

Nyhet 2017-04-10

Ytterligare två satser av EpiPen och tre satser EpiPen jr dras in även om risken för att pennorna inte fungerar är mycket liten. 

Den 16 mars 2017 drogs en tillverkningsssats av EpiPen 300 mikrogram in, batchnummer LOT 5FA665P och utgångsdatum 03-2017, på grund av att det fanns en liten risk för att utlösningsmekanismen i pennorna inte fungerade,
se nyhet 2017-03-16. Nu utökar läkemedelsföretaget indragningen av försiktighetsskäl, eftersom det inte går att utesluta att det finns en liten risk för att vissa adrenalinpennor inte fungerar. Risken är dock mycket liten. 

Indragningen omfattar följande tillverkningssatser: 

 • EpiPen jr 1-pack, 150 mikrogram - Batch (LOT) 5ED824AM
  utgångsdatum 04-2017.
 • Epipen jr 1-pack, 150 mikrogram, Batch (LOT) 6ED117W
  utgångsdatum 08-2017.
 • EpiPen jr 2-pack, 150 mikrogram, Batch (LOT) 5ED824T
  utgångsdatum 04-2017
 • EpiPen 1-pack, 300 mikrogram, Batch (LOT) 6FA293J
  utgångsdatum 09-2017
 • EpiPen 2-pack, 300 mikrogram, Batch (LOT) 6FA293H
  utgångsdatum 09-2017 


EpiPen innehåller adrenalin och används vid akutbehandling av allvarlig allergisk reaktion. 


Susanne Elfving Källa
 1. Läkemedelsverket. Indragning av ytterligare EpiPen och EpiPen Jr adrenalinpennor. Nyhet 2017-04-10

Uppdaterad: 2017-04-10

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Veckans tips vecka 29

  I Janusmed riskprofil signaleras till exempel om patienten har flera läkemedel med antikolinerga effekter eller flera läkemedel som ökar blödningsbenägenheten. Tjänsten är tillgänglig för användare inom Stockholms läns landsting som är anslutna till SLL-net.

  2017-07-17
 • Toxiska och allergiska reaktioner på ljus och läkemedel i förening

  Under den ljusare årstiden ökar risken för fototoxiska och fotoallergiska hudreaktioner på solljus i samband med användning av vissa läkemedel.

  2017-07-13