Kassera läkemedel på rätt sätt

Nyhet 2017-11-22

Kassera läkemedel på rätt sätt

Nu finns en uppdaterad version av guiden Kassation av läkemedel i SLL. Guiden har tagits fram av en kassationsgrupp inom Stockholms läns landsting för sjukvården. Den nya guiden har annan layout och utformning. Olika färger illustrerar om ett läkemedel/förpackning ska kasseras som:

  • cytostatika och läkemedelsförorenat avfall/läkemedelsavfall
  • kan återvinnas
  • kan kasseras som hushållsavfall
  • innehåller lösning som kan hällas ut i avloppet.

Som ett komplement till guiden finns sedan tidigare frågor och svar om kassation.

Återkoppla gärna med synpunkter och kommentarer till janusredaktionen.hsf@sll.se.

Helena Ramström
apotekare, farm dr, miljö och läkemedel
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Uppdaterad: 2017-11-22

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo