Kassera läkemedel på rätt sätt

Nyhet 2017-11-22

Kassera läkemedel på rätt sätt

Nu finns en uppdaterad version av guiden Kassation av läkemedel i SLL. Guiden har tagits fram av en kassationsgrupp inom Stockholms läns landsting för sjukvården. Den nya guiden har annan layout och utformning. Olika färger illustrerar om ett läkemedel/förpackning ska kasseras som:

 • cytostatika och läkemedelsförorenat avfall/läkemedelsavfall
 • kan återvinnas
 • kan kasseras som hushållsavfall
 • innehåller lösning som kan hällas ut i avloppet.

Som ett komplement till guiden finns sedan tidigare frågor och svar om kassation.

Återkoppla gärna med synpunkter och kommentarer till janusredaktionen.hsf@sll.se.

Helena Ramström
apotekare, farm dr, miljö och läkemedel
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Uppdaterad: 2017-11-22

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Förändringar i Kloka Listan 2018

  Kloka Listan 2018 utökas med fler rekommendationer av läkemedel som ska användas inom den specialiserade vården.

  2017-12-15
 • Förskriv folsyragenerika

  Den 1 januari utträder Folacin som innehåller 5 mg folsyra ur läkemedelsförmånen. Förskriv generika för att utbyte på apotek och expedition inom förmånen ska kunna ske.

  2017-12-14