Salures byts inte längre ut på apotek - Janusinfo

Salures byts inte längre ut på apotek

Nyhet 2017-11-01

Salures som innehåller 2,5 mg alternativt 5 mg bendroflumetiazid är inte längre utbytbar på apotek men ingår fortfarande i läkemedelsförmånen. 

Från och med den 1 november ingår inte Salures i utbytesgruppen för bendroflumetiazid. Det innebär att om man förskriver Salures 2,5 mg eller 5 mg sker inte byte till det mest prisvärda alternativet på apotek. Bendroflumetiazid Alternova eller Bendroflumetiazid Evolan är fortsatt utbytbara mot varandra och ingår i periodens vara-systemet.

Läkemedelsverket stoppar möjligheten till utbyte på grund av att den bioekvivalensstudie som låg till grund för utbytbarheten inte längre bedöms uppfylla kraven.


Elin Jerremalm Källa
  1. Läkemedelverket. Från den 1 november är inte Salures längre utbytbar mot annat läkemedel. Nyhet 2017-11-01

Uppdaterad: 2017-11-01

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo