Brist på betametasontabletter

Nyhet 2018-06-07

Uppdatering 2018-06-11: Betapred tabletter 0,5 mg, 30 stycken och 100 stycken beräknas komma i början av juli.

Ett alternativt licensläkemedel Bentelan 0,5 mg, 10 stycken beräknas finnas tillgänglig före midsommar, se brev från företaget nedan.

Just nu är det brist på tabletter som innehåller betametason, Betapred och Betametason Alternova.

Betapred tabletter betametason 0,5 mg, 30 stycken beräknas återkomma runt midsommar och 100 stycken i slutet av juni.

Betametason Alternova tabletter betametason 0,5 mg, 100 stycken förväntas återkomma i mitten av nästa vecka (den 12 juni) och 30 stycken i augusti.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar påminner om att det finns alternativa kortisonpreparat. Dexametason har jämförbar antiinflammatorisk effekt och saknar, liksom betametason, mineralkortikoid effekt. Prednisolon 5 mg kan också användas istället för Betapred 0,5 mg. För en jämförelse mellan den relativa biologiska effekten hos olika syntetiska glukokortikoider hänvisas till Läkemedelsboken.

Vid behov av just betametason finns alternativa licensprodukter. Vilka licensprodukter som finns kan sökas fram via E-hälsomyndigheten, alternativt via ett apotek. Mer information om licensförskrivning finns hos Läkemedelsverket

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar


Källa
 1. Sobi. Bristsituation på Betapred, 0,5 mg tabletter, 30 st., vnr: 007997 och Betapred, 0,5 mg tabletter, 100 st., vnr: 015381. Brev till apoteken 2018-06-07

Uppdaterad: 2018-06-07

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Var snabb med behandling vid gikt

  Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

  2018-06-20
 • Stöd vid osteoporosbehandling

  Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

  2018-06-19