Brist på lidokain+adrenalin - Janusinfo

Brist på lidokain+adrenalin

Nyhet 2018-04-27

Uppdatering 2018-05-23: Det föreslagna licensläkemedlet finns inte heller tillgängligt.

Just nu finns inte Xylocain adrenalin som innehåller 10 mg/ml lidokain och 5 mikrogram/ml adrenalin att tillgå. Licensalternativ finns.

Just nu finns inte Xylocain adrenalin som innehåller 10 mg/ml lidokain och 5 mikrogram/ml adrenalin att tillgå. Produkten väntas åter i mitten av juni.

Förskrivande läkare får ta ställning till alternativ produkt med liknande användningsområde.

Om nödvändigt kan Xylocaine adrenaline 1x20 ml som innehåller 10 mg/ml lidokain (1 %) och 5 mikrogram/ml adrenalin förskrivas på licens. Ansökan om licens görs här
Pris cirka 390 kr, ledtid cirka en till två veckor. Varunummer hos ApoEx A12565 .

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Xylocaine 1% with Adrenaline
Läkemedelsform: injektion
Läkemedelsstyrka: 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Aspen Pharma Trading Limited, Irland


Elin Jerremalm Källa
  1. Xylocaine  adrenaline 10 mg/ml+5 mikrog/ml injektion. Produktinformation februari 2017

Uppdaterad: 2018-04-27

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo