Brist på piperacillin/tazobaktam

Nyhet 2018-06-29

Uppdatering 2018-09-17: Originalpreparatet Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g beräknas komma vecka 38-39.

Licenspreparatet Piperacillin-Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, varunummer A12383 finns inte tillgänglig.

Piperacillin/Tazobaktam 4 g/0,5 g AB Unimedic Vial Mate finns inte tillgänglig och beräknas komma i slutet på oktober.

Originalpreparatet Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g finns inte för närvarande och information saknas när det finns tillgängligt igen. 

Just nu råder begränsad tillgång på läkemedel som innehåller piperacillin/tazobaktam i styrkan 4 g/0,5 g. Läkemedlet beräknas återkomma den 20 augusti.

Även 2 g/0,25 g piperacillin/tazobaktam är slut, men beräknas återkomma i början på juli (vecka 27).

Piperacillin/Tazobaktam AB Unimedic Vial Mate, pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g finns att tillgå i begränsad mängd.

Alternativ vara på licens från Grekland istället för piperacillin/tazobaktam 4 g/0,5 g finns tillgänglig inom Stockholm i slutet av nästa vecka. Pris: 1325 kr. 

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Piperacillin-Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g
Läkemedelsform: 1x10 st injektionsflaskor
Läkemedelsstyrka: 4 g/0,5 g
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Fresenius Kabi Hellas A.E.


Alternativ till piperacillin/tazobaktam

Piperacillin/tazobaktam kan i en bristsituation i många fall ersättas med andra antibiotikapreparat. Man bör dock undvika att rutinmässigt ersätta piperacillin/tazobaktam med meropenem eller andra karbapenemer. Diskutera frikostigt med infektionskonsult! Förslag på alternativ behandling som kan övervägas:

Bukinfektion/peritonit där gallvägsfokus är osannolikt: cefotaxim + metronidazol

Bukinfektion med misstänkt gallvägsfokus: cefotaxim + metronidazol + ampicillin (för täckning av enterokocker)

Gynekologiska infektioner inklusive tubo-ovarialabscess: cefotaxim + metronidazol

Febril urinvägsinfektion hos njurtransplanterad: cefotaxim + ampicillin

Urosepsis: cefotaxim + aminoglykosid

Nosokomial pneumoni hos patient på vårdavdelning: cefotaxim oftast tillräckligt

Vid akut brist bör piperacillin-tazobaktam sparas till allvarliga nosokomiala infektioner på IVA, bukinfektion med gallvägsfokus, infektion med pseudomonas eller ESBL-bildande bakterier samt neutropen feber samt till gravida och ammande.

Strama Stockholm


Uppdaterad: 2018-06-29

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

    Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

    2018-09-21
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18