Brist på piperacillin/tazobaktam

Nyhet 2018-06-29

Uppdatering 2018-07-23: Licenspreparatet Piperacillin-Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g finns tillgängligt och har varunummer A12383. Godkänd licens krävs.

Originalpreparatet Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g finns att beställa. Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g beräknas komma vecka 34.

Piperacillin/Tazobaktam AB Unimedic Vial Mate finns inte att tillgå just nu.

Just nu råder begränsad tillgång på läkemedel som innehåller piperacillin/tazobaktam i styrkan 4 g/0,5 g. Läkemedlet beräknas återkomma den 20 augusti.

Även 2 g/0,25 g piperacillin/tazobaktam är slut, men beräknas återkomma i början på juli (vecka 27).

Piperacillin/Tazobaktam AB Unimedic Vial Mate, pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g finns att tillgå i begränsad mängd.

Alternativ vara på licens från Grekland istället för piperacillin/tazobaktam 4 g/0,5 g finns tillgänglig inom Stockholm i slutet av nästa vecka. Pris: 1325 kr. 

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Piperacillin-Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g
Läkemedelsform: 1x10 st injektionsflaskor
Läkemedelsstyrka: 4 g/0,5 g
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Fresenius Kabi Hellas A.E.


Alternativ till piperacillin/tazobaktam

Piperacillin/tazobaktam kan i en bristsituation i många fall ersättas med andra antibiotikapreparat. Man bör dock undvika att rutinmässigt ersätta piperacillin/tazobaktam med meropenem eller andra karbapenemer. Diskutera frikostigt med infektionskonsult! Förslag på alternativ behandling som kan övervägas:

Bukinfektion/peritonit där gallvägsfokus är osannolikt: cefotaxim + metronidazol

Bukinfektion med misstänkt gallvägsfokus: cefotaxim + metronidazol + ampicillin (för täckning av enterokocker)

Gynekologiska infektioner inklusive tubo-ovarialabscess: cefotaxim + metronidazol

Febril urinvägsinfektion hos njurtransplanterad: cefotaxim + ampicillin

Urosepsis: cefotaxim + aminoglykosid

Nosokomial pneumoni hos patient på vårdavdelning: cefotaxim oftast tillräckligt

Vid akut brist bör piperacillin-tazobaktam sparas till allvarliga nosokomiala infektioner på IVA, bukinfektion med gallvägsfokus, infektion med pseudomonas eller ESBL-bildande bakterier samt neutropen feber samt till gravida och ammande.

Strama Stockholm


Källa

Uppdaterad: 2018-06-29

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 30

    Här hittar du behandlingsrekommendationer och kommentarer till aktuella medicinska studier från Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd. Utlåtandena omfattar många olika terapiområden.

    2018-07-23
  • Veckans tips vecka 29

    Bli Antibiotikasmart! Webbutbildningen är uppdaterad med ny tandvårdsdel.

    2018-07-16