Brist på propyltiouracil

Nyhet 2018-03-01

Det är brist på Tiotil som innehåller 50 mg propyltiouracil. Det är okänt när läkemedlet återkommer. Alternativ vara finns på licens. 

Propycil (propyltiouracil) är ett alternativ som kan förskrivas på licens. Ansökan om licens görs här. Cirkapris för 20 tabletter 250 kr, 100 tabletter 475 kr. Ledtid är 3–4 dagar.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Propycil 
Läkemedelsform: tablett
Läkemedelsstyrka: 50 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Admeda Arzneimittel GmbH


Elin Jerremalm Källa
 1. Produktinformation. Propycil (på tyska)

Uppdaterad: 2018-03-01

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Ansök om licens

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Var snabb med behandling vid gikt

  Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

  2018-06-20
 • Stöd vid osteoporosbehandling

  Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

  2018-06-19