Evidens om rekommendationerna i Kloka Listan

Nyhet 2018-02-23

Evidens om rekommendationerna i Kloka Listan

Nya numret av Evidens ger dig nyheterna i Kloka Listan, bland annat om rekommendationerna vid diabetes typ 2, smärta och rosacea.

I år kommer diabetesläkemedlet empagliflozin (Jardiance) in på Kloka Listan som tillägg till metformin vid diabetes typ 2 och manifest hjärtkärlsjukdom. Även liraglutid (Victoza) som finns med på Kloka Listan sedan förra året rekommenderas vid samma situation. Mer om hur läkemedlen ska användas finns i Evidens.

Läkemedel har begränsad effekt vid neuropatisk smärta. Knappt hälften av de som behandlas får smärtlindring.

− Målet med läkemedelsbehandlingen är smärtreduktion och inte smärtfrihet, säger Nanna de Rezende Strander, bitr överläkare och ledamot i expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar, i Evidens. I år finns läkemedlet duloxetin med på Kloka Listan som ett alternativ i andra hand.

Förskrivningen av beroendeframkallande opioider vid smärta är för hög i länet och det är en oroande trend att användningen av läkemedlet oxikodon ökar. Oxikodon kan vara mer beroendeframkallande än morfin. Evidens och Kloka Listan förtydligar hur smärtläkemedlen kan användas och hur användningen ser ut idag i Stockholm.

Möjligheterna att behandla svår rosacea ökar med läkemedlet ivermektin (Soolantra) på Kloka Listan.

Detta och mycket mer i Evidens medicin och läkemedel som ges ut av Stockholms läns läkemedelskommitté, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Du hittar den här.Det går också bra att beställa pappersutgåvan med ett mejl till lakemedelskommitten@sll.se

Trevlig läsning!


Karin Nordin, chefredaktör

Uppdaterad: 2018-02-23

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

    Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

    2018-09-21
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18