Läkemedel med leveransproblem

Nyhet 2018-07-10

Uppdaterad information för läkemedel som restar, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara finns på följande ställen.

Läkemedelsverket

Restnoteringar - när läkemedel tillfälligt tar slut -restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Restnoteringar/


ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

För vacciner även

Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/


Uppdaterad: 2018-07-10

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 30

    Här hittar du behandlingsrekommendationer och kommentarer till aktuella medicinska studier från Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd. Utlåtandena omfattar många olika terapiområden.

    2018-07-23
  • Veckans tips vecka 29

    Bli Antibiotikasmart! Webbutbildningen är uppdaterad med ny tandvårdsdel.

    2018-07-16