Ordinationsmallar för Kloka Listan-läkemedel

Nyhet 2018-05-14

Ordinationsmallar för Kloka Listan-läkemedel

Landstingsgemensamma ordinationsmallar med Kloka Listans basrekommendationer finns nu tillgängliga i journalsystemet TakeCare. Använd dessa för kvalitets- och tidsvinster.

En ordinationsmall är en standardiserad förifylld mall för en ordination som ordinatörer kan använda och justera så att den passar aktuell patient. I TakeCares läkemedelsmodul, högst upp i fliken favoritordinationer – i mappen Gemensamma – finns sedan årsskiftet SLL-gemensamma ordinationsmallar med Kloka Listans basrekommendationer.

Att använda ordinationsmallar vid ordination av läkemedel kan ge kvalitetsvinster, såsom mer korrekt ifyllda ordinationer, bättre doseringstexter till patienterna och bättre administreringstexter till sjuksköterskan/minnesstöd till läkaren. Det kan också ge tidsvinst vid ordinationstillfället eftersom mycket är förifyllt. Ordinatören är ansvarig för hela ordinationen, inklusive att se till att ordinationen är anpassad för aktuell patient, trots att vissa fält är förifyllda. Mallarna är också ett stöd att följa Kloka Listans rekommendationer.

Frågor och synpunkter på de SLL-gemensamma ordinationsmallarna med Kloka Listans rekommendationer kan ställas till: fo.lakemedelsprocess.ordinationsmallar.sll@sll.se.

Instruktion ordinationsmallar TakeCares läkemedelsmodul

Janusredaktionen


Uppdaterad: 2018-05-14

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 29

    Bli Antibiotikasmart! Webbutbildningen är uppdaterad med ny tandvårdsdel.

    2018-07-16
  • Läkemedel med leveransproblem

    Uppdaterad information för läkemedel som restar, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara.

    2018-07-10