Upphandlade läkemedel 2018

Nyhet 2018-02-26

Upphandlade läkemedel 2018

Nya upphandlingsavtal träder i kraft den 1 mars 2018. Vissa avtal är helt nya, andra förlängs från 2017 till samma eller nya priser.

Nyheter 2018

Inför 2018 har tre olika upphandlingar gjorts.

Den ordinarie läkemedelsupphandlingen har hamnat i en rättslig tvist avseende ställda kontraktsvillkor gällande miljö och etiskt och socialt ansvar. Så länge målet pågår har SLL inte rätt att teckna nya avtal. I väntan på dom har temporära avtal tecknats med befintliga leverantörer.

En tilläggsupphandling för ett mindre antal substanser och en separat upphandling av rituximab har genomförts och här gäller nya avtal från och med den 1 mars. Sammantaget innebär detta att det endast är ett fåtal leverantörsbyten som är aktuella nu i mars och att nya avtal samt ändringar i sortiment kan komma senare under året.

Mer om läkemedelsupphandling i SLL

Några nyheter från och med mars 2018 enligt nedan. För en komplett översikt, se Avtalsförändringar läkemedel 2018-03

Nya avtal

 • Rituximab sc – Här gäller fortsatt Mabthera, men nu med båda styrkorna 1400 mg & 1600 mg på avtal till lägre pris (15 % respektive 27 % lägre än vad vi betalt tidigare)
 • Rituximab iv – Två preparat på avtal som avropas enligt rangordning. Ritemvia från Orion Pharma (biosimilar) är rangordnad som nr 1 och Mabthera från Roche som nr 2, där Ritemvia har en 38 % lägre kostnad.
  Avsteg från rangordning kan ske utifrån den medicinska professionens bedömning och med iakttagande av individuella patientbehov.
  Godkända skäl för avsteg:
 1. Godkänd indikation saknas hos högre rankade val.
 2. Redan påbörjad behandling
 3. Bristande effekt eller effektduration och/eller oacceptabla biverkningar hos högre rankade val
 • Humant fibrinogen - Fibryga inj/inf från Octapharma Nordic samt Fibclot inj/inf från Swedish Orphan Biovitrum är nya. Nu finns samtliga preparat inom substansen på avtal utan inbördes rangordning, även Riastap från CSL Behring som tidigare funnits.
 • Von Willebrandfaktor och koagulationsfaktor VIII i kombination – Wilate inj från Octapharma Nordic AB är nytt. Nu finns samtliga preparat inom substansen på avtal utan inbördes rangordning, även Haemate inj/inf från CSL Behring som tidigare funnits.
 • Filgrastim i förfyllda sprutor - Accofil från Accord Healthcare, Zarzio från Sandoz  samt Ratiograstim från Teva Sweden AB är nya. Nu finns alla biosimilarer på avtal utan inbördes rangordning, även Nivestim från Pfizer som tidigare funnits.
 • Cyklofosfamid tabl - Sendoxan från Baxter Medical

Varor som inte längre har upphandlingsavtal

 • Calciumfolinat Hospira (kalciumfolinat/folinsyra) inj från Pfizer
 • Omestad (omeprazol) enterokaps från Stada Nordic
 • OxyNorm (oxikodon) kaps från Mundipharma
 • OxyContin (oxikodon) depottabl från Mundipharma

Maila oss gärna med frågor, funderingar och förslag kring upphandling och avtal
avtalsfragor.lakemedel@sll.se 

Moa Grahm
Apotekare, upphandlingskoordinator läkemedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF

Farah Ghalebandi
Apotekare, sortimentsansvarig, HSF

Elinor Jurold-Borell
Upphandlare, SLL Upphandling, Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF

Ulf Törnqvist
Kategoriledare/Avtalscontroller, SLL Upphandling, LSF


Uppdaterad: 2018-02-26

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
 • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

  Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

  2018-09-21
 • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

  TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

  2018-09-18