Lyssna till Läkemedelscentrum på Riksstämman - Janusinfo

Lyssna till Läkemedelscentrum på Riksstämman

Läkemedelscentrum deltar på årets Riksstämma både i det vetenskapliga programmet och bland utställarna.

Du träffar oss i SLL: s monter A 06:20 som erbjuder debatt och diskussion om sjukvård i framtidens landsting. Kom och ta del av viktiga ämnen och intressanta talare! Christer Norman, informationsläkare, är inbjuden till montern på torsdag den 26 november kl 15 för att prata om Antibiotikaanvändning i Stockholm – bruk eller missbruk? 

Om läkemedel på det vetenskapliga programmet

Ytterligare tips där medarbetare med anknytning till Läkemedelscentrum medverkar:

Onsdag den 25 november

Läkemedelsinteraktioner som ger försämrad klinisk effekt riskerar att missas.
Erik Eliasson, Buster Mannheimer, Björn Wettermark, Michael Lundberg, Hans Pettersson, Christer von Bahr.
Poster, tid: 09:00-18:00, sal: Hall A

Regionala variationer och följsamhet till riktlinjer för läkemedelsbehandling vid astma.
Marianne Heibert Arnlind , Björn Wettermark, Mika Nokela, Paul Hjemdahl, Clas Rehnberg, Eva Wikström Jonsson.
Poster, tid: 09:00-18:00, sal: Hall A

Dåligt stöd i FASS vid dosering av cytostatika till patienter med njursvikt. 
Maria Hentschke, Carl-Gustaf Elinder, Seher Korkmaz, Charlotte Asker-Hagelberg.
Poster, tid: 09:00-18:00, sal: Hall A

Torsdag den 26 november

Kvalitetsbokslut läkemedel i primärvården ger bättre resursutnyttjande.
Björn Wettermark, Henrik Almkvist, Ulf Bergman, Maria Edlert, Maria Juhasz-Haverinen, Åke Pehrsson, Gunilla Thörnwall-Bergendal, Aniko Veg.
Poster, tid: 09:00-18:00, sal: Hall A, författarna närvarar kl 11.00-12.00, posterpresentationer i sal C7 kl 14.30-16.00

Professor Paul Hjemdahl, ordförande i Läksaks expertgrupp för hjärt-kärslsjukdomar är moderator för symposiet Kardiovaskulär prevention med lipidsänkande läkemedel – hur välja läkemedel? hur styra behandlingen?
Tid: 14:30-16:00, sal: A 6

Fredag den 27 november

Christer Norman deltar vid ett symposium om handläggning av hud- och mjukdelsinfektioner i primärvården.
Tid: 10:30-12:00, sal: A 4

Pia Bastholm beteendevetare vid Läkemedelscentrum och Lars L Gustafsson ordförande i Läksak kan du lyssna till samma tid men på ett parallellt symposim – IT-stöd bidrar till en optimal Läkemedelsbehandling.
Tid: 10:30-12:00, sal: C 7

Läs hela SLL:s program på www.sll.se/riksstamman. Det vetenskapliga programmet finns på www.riksstamman.se, där du också kan förregistrera ditt besök.

Janusredaktionen är på plats i Älvsjö och rapporterar fortlöpande.

Välkommen!

 


Uppdaterad: 2009-11-24

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.