Presentationsmaterial från seminarium<br />den 12 januari om infektioner hos äldre - Janusinfo

Presentationsmaterial från seminarium
den 12 januari om infektioner hos äldre


Uppdaterad: 2012-01-26

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.