Riksstämman 2008 - samlade artiklar - Janusinfo

Riksstämman 2008 - samlade artiklar


Riksstämman: Steroidinjektion kan mildra graviditetsinducerad ryggsmärta
Injektion med långverkande steroid vid spina ischiadica minskade besvären hos kvinnor med långvarig ryggsmärta som börjat i samband med graviditet.
2008-12-02

Riksstämman: Industribesök ger sämre följsamhet till rekommendationer
Vårdcentraler som tar emot besök från industrin och får läkemedelsinformation har lägre följsamhet till förskrivningsrekommendationer. Det visar en studie från Göteborg.
2008-12-02

Riksstämman: Viktigt att välja rätt metod för bestämning av njurfunktion
För korrekt dosering vid nedsatt njurfunktion bör samma metod användas för bestämning av patientens njurfunktion som använts när doseringsrekommendationen togs fram.
2008-12-02

Riksstämman: Fetmamedel har olika effekter på blodtrycket
Viktnedgång är i sig kopplat till en sänkning av blodtryck men även egeneffekter hos fetmaläkemedel kan ge förändringar av det systoliska trycket.
2008-12-01


Riksstämman: Bedövningsmedel intratekalt kan vara effektivt vid svår smärta
En pågående studie av intratekal behandling vid svår smärta tyder på att bupivakain som monoterapi ger god smärtlindrande effekt hos patienter som får otillräcklig effekt av opioidanalgetika.
2008-11-28

Riksstämman: Risk för plötslig hjärtdöd vid behandling med andra generationens antipsykotika
Plötslig hjärtdöd har rapporteras oftare än förväntat för flertalet av andra generationens antipsykotiska läkemedel. Det visar en genomgång av data i WHO:s biverkningsdatabas Vigibase.
2008-11-27

Riksstämman: Allvarliga fall av tramadolberoende rapporteradeUnder perioden 1995 till 2006 rapporterades 104 fall av tramadolberoende till Läkemedelsverket. Av dem hade 39 procent ett tidigare eller pågående bruk av missbruksmedel, vanligen opioidanalgetika.
2008-11-27

Riksstämman: Höftfrakturdrabbade åkte alla hem från sjukhuset med fallriskökande läkemedel
En studie av höftfrakturdrabbade pensionärer visar att behandlingen med fallriskökande läkemedel var omfattande när patienterna kom in till sjukhuset. Dessutom ökade den under vårdtiden.
2008-11-27

Riksstämman: Hög risk att bli ESBL-bärare efter diarré på utlandsresa
Av personer som fått diarré under utlandsvistelse, blev totalt 24 procent bärare av ESBL-producerande gramnegativa bakterier.
2008-11-27

Riksstämman: Stora brister i uppföljning av äldres läkemedelsbehandling
Utvärdering av äldres läkemedelsbehandling är mycket bristfällig och varierar stort mellan patienterna. Det visar en undersökning från särskilda äldreboenden i Örebro.
2008-11-27

Riksstämman: Uppgift om läkemedelsintag saknas ofta i barns journaler
Majoriteten av barn som söker akutvård har tagit läkemedel. Men för hälften av barnen dokumenteras läkemedelsintagen inte alls eller bara delvis i journalen.
2008-11-26

Riksstämman: Mejlutskick inget bra sätt att öka biverkningsrapportering
Mejl med aktuella biverkningsfall och information om hur man rapporterar biverkningar förbättrar inte nämnvärt biverkningsrapporteringen. Det visar ett försök som gjorts i Västra Götaland.
2008-11-26


Uppdaterad: 2008-12-02

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.